Nightblindness-associated transient tonic downgaze (NATTD) in infant boys with chin-up head posture.

H.J. Simonsz, R.J. Florijn, H.M. Van Minderhout, A.A.B. Bergen, M. Kamermans

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)158-164
TijdschriftStrabismus
Volume17
StatusGepubliceerd - 2009

Citeer dit