Nijhoffs geschiedenislexicon. Nederland en België

J.C.H. Blom

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

28 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)597-598
TijdschriftBMGN - Low Countries Historical Review
Volume98
StatusGepubliceerd - 1983

Citeer dit