Nijsfrysk. Oer taal en ynhâld fan 'e radionijsútstjoerings fan Omrop Fryslân

A. Dykstra

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

195 Downloads (Pure)
Originele taal-2Fries
Pagina's (van-tot)253-280
TijdschriftIt Beaken
Volume56
StatusGepubliceerd - 1994

Citeer dit