Nikolausfest und nationale Identität in Holland

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijk

76 Downloads (Pure)
Originele taal-2Duits
Pagina's (van-tot)158-170
TijdschriftVolkskunde in Rheinland-Pfalz
Volume19
Nummer van het tijdschrift1
StatusGepubliceerd - 2004

Citeer dit