‘Nisi per Nomina’: Language as the medium of thought in Hildegard of Bingen’s thinking

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
TijdschriftRevue d'histoire ecclésiastique
Volume113
Nummer van het tijdschrift1-2
StatusGepubliceerd - 2018
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit