Nitraatvorming in de bodem en -opname door planten in onbemest grasland

T. Blacquière, J.W. Woldendorp

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelPopulair

  Originele taal-2Nederlands
  Pagina's (van-tot)3-6
  TijdschriftMeststoffen
  Volume'87
  Nummer van het tijdschrift2-3
  StatusGepubliceerd - 1987

  Citeer dit