Nitrate accumulation and growth of Aster tripolium L. with a continuous and intermittent supply

A.W. Stienstra

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)307-313
  TijdschriftPlant Cell and Environment
  Volume9
  Nummer van het tijdschrift4
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1986

  Citeer dit