Nitrate production in nitrogen-saturated acid forest soils - vertical-distribution and characteristics

A. Tietema, W. De Boer, L. Riemer, J.M. Verstraten

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  72 Citaten (Scopus)
  1 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)235-240
  TijdschriftSoil Biology & Biochemistry
  Volume24
  Nummer van het tijdschrift3
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1992

  Citeer dit