Nitrate production in the rhizosphere of Plantago species

A.J. Smit, J.W. Woldendorp

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  18 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)43-52
  TijdschriftPlant and Soil
  Volume61
  Nummer van het tijdschrift1-2
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1981

  Citeer dit