Nitrate reductase activity in leaves and roots of Alnus-glutinosa (L.) Gaertner

T. Blacquière, S.R. Troelstra

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)301-313
  TijdschriftPlant and Soil
  Volume95
  Nummer van het tijdschrift3
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1986

  Citeer dit