Nitrate reduction in the leaves and numbers of nitrifiers in the rhizosphere of Plantago lanceolata growing in two contrasting sites

T. Blacquière

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)377-380
  TijdschriftPlant and Soil
  Volume91
  Nummer van het tijdschrift3
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1986

  Citeer dit