Nitrification and denitrification in the rizosphere

J.W. Woldendorp

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)89-107
  TijdschriftBulletin de la Société botanique de France
  Volume122
  StatusGepubliceerd - 1975

  Citeer dit