Nitrification and nitrous oxide production potentials in aerobic soil samples from the soil-profile of a Finnish coniferous site receiving high ammonium deposition

P.J. Martikainen, M. Lehtonen, K. Lang, W. De Boer, A. Ferm

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  44 Citaten (Scopus)
  1 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)113-122
  TijdschriftFEMS Microbiology Ecology
  Volume13
  Nummer van het tijdschrift2
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1993

  Citeer dit