Nitrification at low ph by aggregated chemolithtrophic bacteria

W. De Boer, P.J.A. Klein Gunnewiek, M. Veenhuis, E. Bock, R. Laanbroek

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  139 Citaten (Scopus)
  1 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)3600-3604
  TijdschriftApplied and Environmental Microbiology
  Volume57
  Nummer van het tijdschrift12
  StatusGepubliceerd - 1991

  Citeer dit