Nitrification in acid soils: micro-organisms and mechanisms

W. De Boer, G.A. Kowalchuk

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  659 Citaten (Scopus)
  13 Downloads (Pure)

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Nitrification in acid soils: micro-organisms and mechanisms'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Agriculture & Biology

  Medicine & Life Sciences

  Earth & Environmental Sciences