Nitrification in dutch heathland soils .1. General soil characteristics and nitrification in undisturbed soil cores

S.R. Troelstra, R. Wagenaar, W. De Boer

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  46 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)179-192
  TijdschriftPlant and Soil
  Volume127
  Nummer van het tijdschrift2
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1990

  Citeer dit