Nitrification in Dutch heathland soils II: Characteristics of nitrate production

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  58 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)193-200
  TijdschriftPlant and Soil
  Volume127
  Nummer van het tijdschrift2
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1990

  Citeer dit