Nitrification in the rizosphere of a flooding-resistant and a flooding-non-resistant Rumex species under drained and waterlogged conditions

W.M.H.G. Engelaar, P.L.E. Bodelier, R. Laanbroek, C.W.P.M. Blom

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  1 Citaat (Scopus)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)33-42
  TijdschriftFEMS Microbiology Ecology
  Volume86
  Nummer van het tijdschrift1
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1991

  Citeer dit