Nitrification inhibitors effectively target N2O-producing Nitrosospira spp. in tropical soil

N. Cassman, Johnny R. Soares, A.S. Pijl, Késia S. Lourenço, J.A. van Veen, Heitor Cantarella, E.E. Kuramae (Co-auteur)

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

27 Citaten (Scopus)
323 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Nitrification inhibitors effectively target N2O-producing Nitrosospira spp. in tropical soil'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences

Agriculture & Biology

Earth & Environmental Sciences