Nitrogen Addition and Warming Independently Influence the Belowground Micro-Food Web in a Temperate Steppe

Q. Li, H. Bai, W. Liang, J. Xia, S. Wan, W.H. Van der Putten

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

60 Citaten (Scopus)
406 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Artikelnummere60441
TijdschriftPLoS One
Volume8
Nummer van het tijdschrift3
DOI's
StatusGepubliceerd - 2013

Citeer dit