Nitrogen Analyses in Eutrophic, Alkaline and Peaty Waters - a Comparison of Different Methods to Analyze Ammonia-Nitrogen

H.A. Kramer, J.R. Moed, H. De Haan

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)221-224
  TijdschriftWater Research
  Volume24
  Nummer van het tijdschrift2
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1990

  Citeer dit