Nitrogen cycle and blue green algae

H.L. Golterman

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelPopulair

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)7-155
  TijdschriftH2O
  Volume7
  Nummer van het tijdschrift7
  StatusGepubliceerd - 1974

  Citeer dit