Nitrogen cycle of Lake Vechten (the Netherlands) : role of sedimentation

H. Verdouw, E.M.J. Dekkers

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)251-263
  TijdschriftArchiv für Hydrobiologie
  Volume94
  Nummer van het tijdschrift2
  StatusGepubliceerd - 1982

  Citeer dit