Nitrogen cycling, retention and export in a eutrophic temperate macrotidal estuary

N. Brion, M.G.I. Andersson, M. Elskens, C. Diaconu, W. Baeyens, F. Dehairs, J.J. Middelburg

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  264 Downloads (Pure)

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Nitrogen cycling, retention and export in a eutrophic temperate macrotidal estuary'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Agriculture & Biology

  Earth & Environmental Sciences