Nitrogen fixation and respiratory electron transport in the cyanobacterium Cyanothece under different light:dark cycles

S.A.M. Rabouille, D.B. Van de Waal, H.C.P. Matthijs, J. Huisman

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

195 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Nitrogen fixation and respiratory electron transport in the cyanobacterium Cyanothece under different light:dark cycles'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences

Agriculture & Biology

Earth & Environmental Sciences