Nitrogen loading enhances phosphorus limitation in terrestrial ecosystems with implications for soil carbon cycling

Min Luo, Daryl L. Moorhead, Raúl Ochoa-Hueso, Carsten W. Mueller, Samantha C. Ying, Ji Chen*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

71 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Nitrogen loading enhances phosphorus limitation in terrestrial ecosystems with implications for soil carbon cycling'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Agriculture & Biology

Earth & Environmental Sciences