Nitrogen-Utilization by Plant-Species from Acid Heathland Soils .1. Comparison between Nitrate and Ammonium Nutrition at Constant Low Ph

S.R. Troelstra, R. Wagenaar, W. Smant

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  1 Downloads (Pure)

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Nitrogen-Utilization by Plant-Species from Acid Heathland Soils .1. Comparison between Nitrate and Ammonium Nutrition at Constant Low Ph'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Agriculture & Biology

  Medicine & Life Sciences