Nitrogen-Utilization by Plant-Species from Acid Heathland Soils .2. Growth and Shoot/Root Partitioning of No3- Assimilation at Constant Low Ph and Varying No3-/Nh4+ Ratio

S.R. Troelstra, R. Wagenaar, W. Smant

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

    Vingerafdruk

    Duik in de onderzoeksthema's van 'Nitrogen-Utilization by Plant-Species from Acid Heathland Soils .2. Growth and Shoot/Root Partitioning of No3- Assimilation at Constant Low Ph and Varying No3-/Nh4+ Ratio'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Agriculture & Biology

    Medicine & Life Sciences