Nitrous oxide production and nitrification in acidic soil from a dutch coniferous forest

P.J. Martikainen, W. De Boer

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  111 Citaten (Scopus)
  3 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)343-347
  TijdschriftSoil Biology & Biochemistry
  Volume25
  Nummer van het tijdschrift3
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1993

  Citeer dit