Nix: the cardiac Styx between life and death.

P.A. Da Costa Martins, L.J. de Windt

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

1 Citaat (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)338-340
TijdschriftCirculation
Volume117
Nummer van het tijdschrift3
DOI's
StatusGepubliceerd - 2008

Citeer dit