NLGIS-2: Website of Netherlands Geographic Information System

Onderzoeksoutput: Niet-tekstuele vormSoftwareWetenschappelijk

32 Downloads (Pure)

Samenvatting

The NLGIS-2 (Netherlands Geographic Information System) project is an effort to plot data for these municipalities on historically accurate municipality boundaries for the period 1812 - 1997.
Originele taal-2Engels
StatusGepubliceerd - 01 dec 2014

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'NLGIS-2: Website of Netherlands Geographic Information System'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit