NMNAT Proteins that Limit Wallerian Degeneration Also Regulate Critical Period Plasticity in the Visual Cortex

Mariska van Lier, Laura Smit-Rigter, Roos Krimpenfort, M Hadi Saiepour, Emma Ruimschotel, Willem Kamphuis, J Alexander Heimel, Christiaan N Levelt

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

248 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'NMNAT Proteins that Limit Wallerian Degeneration Also Regulate Critical Period Plasticity in the Visual Cortex'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences