No Angry Women at the UN: Political Dreams and the Cultural Politics of the United Nations Security Council Resolution 1325

Sheri Lynn Gibbings

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)522-538
TijdschriftInternational Feminist Journal of Politics
Volume13
Nummer van het tijdschrift4, Special issue, “Critically Examining UN SCR 1325'
DOI's
StatusGepubliceerd - 2011

Citeer dit