No apparent costs for facultative antibiotic production by the soil bacterium Pseudomonas fluorescens Pf0-1

P.V. Garbeva, O. Tyc, M.N.P. Remus-Emsermann, A. Van der Wal, M. Vos, M.W. Silby, W. De Boer

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

31 Citaten (Scopus)
348 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'No apparent costs for facultative antibiotic production by the soil bacterium Pseudomonas fluorescens Pf0-1'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Agriculture & Biology