No effect of pre-enucleation irradiation on survival of patients with uveal melanoma

G.P.M. Luyten, C.M. Mooy, W.M.H. Eijkenboom, T. Stijnen, L.P. Hellemons, P.T.V.M. de Jong

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

47 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)786-791
TijdschriftAmerican Journal of Ophthalmology
Volume119
StatusGepubliceerd - 1995

Citeer dit