No evidence of immediate fitness benefits of within-season divorce in monogamous birds

A. Culina* (Co-auteur), Lyanne Brouwer

*Bijbehorende auteur voor dit werk

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

2 Citaten (Scopus)
34 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'No evidence of immediate fitness benefits of within-season divorce in monogamous birds'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Agriculture & Biology

Medicine & Life Sciences