No Extended Sphere: The Batavian Understanding of the American Constitution and the Problem of Faction

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)382-414
TijdschriftEarly American Studies
Volume10
Nummer van het tijdschrift2
DOI's
StatusGepubliceerd - 2012

Citeer dit