No Global Labor History without Africa: Reciprocal Comparison and Beyond

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

348 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)249-276
Aantal pagina's27
TijdschriftHistory in Africa. A Journal of Method
Volume41
Vroegere onlinedatum01 jun. 2014
DOI's
StatusGepubliceerd - 2014

Citeer dit