No link of serotonin 2C receptor editing to serotonin transporter genotype

R. Lyddon, E. Cuppen, V. Haroutunian, L.J. Siever, S. Dracheva

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

3 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'No link of serotonin 2C receptor editing to serotonin transporter genotype'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences