No Matter - How? Dealing with Matter-less Stressors in LCA of Wind Energy Systems

S. Cucurachi, C. C. van der Giesen, R. Heijungs, G. R. de Snoo

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'No Matter - How? Dealing with Matter-less Stressors in LCA of Wind Energy Systems'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Social Sciences

Earth & Environmental Sciences