No N-ras mutations in human uveal melanoma: The role of ultraviolet light revised

C.M. Mooy, M.J. van der Helm, T.H. van der Kwast, P.T.V.M. de Jong, D.R. Ruiter, E.C. Zwarthoff

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

34 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)411-413
TijdschriftThe British journal of cancer
Volume64
StatusGepubliceerd - 1991

Citeer dit