No Paradox for Invasive Plants

A. Meisner, W. De Boer, W.H.G. Hol, J.A. Krumins, W.H. Van der Putten

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

3 Citaten (Scopus)
1 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)814-814
TijdschriftScience Magazine
Volume325
Nummer van het tijdschrift5942
DOI's
StatusGepubliceerd - 2009

Citeer dit