No, the Act of Killing Is not unethical [Review of: J. Oppenheimer (2013) The Act of Killing]

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieProfessioneel

Originele taal-2Niet gedefinieerd
Pagina's (van-tot)176-178
TijdschriftCritical Asian Studies
Volume45
Nummer van het tijdschrift4
StatusGepubliceerd - 2013

Citeer dit