Nocebo and informed consent in the Internet era.

G. Meynen, D.F. Swaab

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)31-33
TijdschriftAmerican Journal of Bioethics
Volume12
DOI's
StatusGepubliceerd - 2012

Citeer dit