Node infection caused by Fusarium graminearum in wheat.

A. Mesterházy, B. Tóth, A. Szabó-Hevér, J. Varga, S. Lehoczki-Krsjak

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)471-475
  TijdschriftCereal Research Communications
  Volume36
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 2008

  Citeer dit