Nodes of knowledge: Higher education in the Friesian dairy network, 1889-1904

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan conferentiePaperWetenschappelijk

    Originele taal-2Engels
    StatusGepubliceerd - 2015

    Citeer dit