Nodes of knowledge, managing transfer: Shipbuilding and repair during the transformation from sail to steam

Pepijn Brandon, Marten Dondorp

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
TijdschriftHistory of Science
DOI's
StatusGepubliceerd - nov. 2020

Citeer dit