Nogmaals Verb Projection Raising

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)1-27
Aantal pagina's27
TijdschriftTABU
StatusGepubliceerd - 1997

Citeer dit