Noise correlations have little influence on coding of selective attention in Area V1.

J. Poort, P.R. Roelfsema

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)543-553
TijdschriftCerebral Cortex
Volume19
DOI's
StatusGepubliceerd - 2009

Citeer dit