Nomenclatural novelties

A.M. Grooters, C. Spies, C.Y. Cheng, S.L. Glockling, C.A. Lévesque, A.W.A.M. de Cock

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)1-1
  TijdschriftIndex Fungorum
  Volume34
  StatusGepubliceerd - 2013

  Citeer dit